میز ریختگی آلومینیومی بیضی

تولیدشده از آلومینیوم

کاملا ضد آب

با پوشش رنگ الکترواستاتیک