تولیدشده از آلومینیوم

کاملا ضد آب

با پوشش رنگ الکترواستاتیک

رنگ پارچه

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14