صندلی برتویا بار

صندلی مناسب رستورانها و کافی شاپها و همچنین تراس و بالکن

این صندلی ساخته شده بر اساس یک مدل شناخته شده بین المللی به نام برتویا می باشد